Đặt mua: TNTP THỨ SÁU - CÚN BÔNG CHĂM HỌC

2024 - SỐ 66
2024 - SỐ 62
2024 - SỐ 58
2024 - SỐ 54

[ĐẶT MUA]
TNTP THỨ SÁU - CÚN BÔNG CHĂM HỌC

: 10.000 VNĐ


Số tiền đơn hàng: 50.000 VNĐ
* Đã bao gồm phí vận chuyển.


Thông tin giao hàng

LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÒA SOẠN

Vừa học vừa chơi - thích ơi là thích!

Cún Bông chăm học - mời bạn đến đây:

Bạn khéo đôi tay? - Thì tô màu nhé!

Cùng nhau thiết kế. Làm nhiều đồ xinh.

Tiếng Việt của mình – Bao điều thú vị.

Đó là Tiếng Mẹ. Dạy mình lớn khôn

Muốn đi xa hơn – Tiếng Anh chăm chỉ

Học hát, học vẽ. Khám phá thiên nhiên…

Có gì băn khoăn – Cún Bông gỡ rối

Còn nhiều “bảo bối”. Bạn tìm tiếp nha…